Thai Lotto Section in Line of :   www.thaiperfect.com   
Add us in your favorite for recall Add us in your favorites. Share to facebook

          ตรวจและดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาล     แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษ
GOTO English version เริ่มใหม่
 ใบที่ 1. 2. 3. 4. 5.  

.
ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2562
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 3,000,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 1,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
812564 15 255 625 132 598
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
812563 812565